Настройки на пистолет за прахово боядисване WAGNER Sprint Airfluid

Настройките на вашия пистолет за прахово боядисване са от изключително значение за добрите крайни резултати и високото качество на покритието.

В тази статия ще разгледаме основните настройки на праховата машина WAGNER Sprint Airfluid и някои от най-често срещаните проблеми по време на работа. Машината за прахово боядисване Sprint Airfluid на WAGNER е единствената машина на пазара, която може да работи и с Corona и с Tribo пистолет и автоматично ги разпознава при включването им.

Настройки на пистолет за прахово боядисване # 1: Киловолтаж (kV)


Регулирането на киловолтите “kV” променя нивото на напрежение, зареждащо праховите частици, докато преминават през праховия пистолет. Колкото по-висока е настройката, толкова по-силен е зарядът. Високите настройки на kV са подходящи за лесни и плоски детайли за боядисване ; те подобряват ефективността на трансфера (повече прах полепва по детайла) и също така позволяват да увеличите разстоянието между пистолета и заземения детайл. Това може да ви помогне да получите много равномерно покритие върху плоски повърхности. В някои случаи обаче, твърде високите настройки на kV могат да причинят малки вдлъбнатини или трапчинки в покритието поради „обратната йонизация“.

По-ниските настройки на kV са подходящи при работа със специални прахови бои (като например металици) и за боядисване на сложни детайли с трудно достъпни зони, където се получава тъй наречената „Фарадеева клетка“. 

Като общо правило, колкото по-сложен е детайлът за боядисване, толкова по-ниска трябва да е настройката на kV.  Добра отправна точка е настройка от 50 до 80 kV за нанасяне на един слой (или първи слой) върху детайл без покритие. Ако се получават Фарадееви клетки, намалете напрежението. При нанасяне на втори слой, по-ниската настройка на kV е предпоставка за по-добри резултати !

Какво представлява ефектът на Фарадеевата клетка? 


Това описва какво се случва, когато се опитвате да нанесете прахова боя върху вдлъбната област (като например вътрешността на кутия/шкаф). Силно заредените прахови частици се привличат към най-близката заземена метална повърхност – страните/изпъкнатините на кутията – така че им е трудно да проникнат в ъглите. 

 

Чрез намаляване на електрическия заряд (понижаване на настройката на kV), праховата боя прониква по-ефективно в трудно-достъпните зони.

 

Настройки на пистолет за прахово боядисване #2: Микроампераж (µA)


“µA” или микроампер измерва електрическия ток. Той показва колко заряд се движи от електрода на пистолета през праховия облак, излизащ от пистолета, до повърхността на детайла. 

Напрежението и токът (измерени в микроампери) имат обратна връзка в праховото боядисване. Интензивността или плътността на полевите линии се влияят от силата на тока. Стандартната настройка на машината Sprint Airfluid за лесни детайли е 60-80 µA. Задаването на диапазона от 20-25 µA може да помогне при боядисване на трудните зони.

Настройки на пистолет за прахово боядисване #3: количество прахова боя


Общият въздух, който се състои от дозиращ и транспортиращ въздух, се определя от размера на маркуча и е важен за получаването на константа скорост на потока на прах/въздух.

Машините за прахово боядисване на WAGNER автоматично балансират изходящия прах с общия въздушен поток. Избраната стойност е действителният максимален процент прах, който може да се използва. Обикновено 70% е най-високата стойност, която бихте искали да заложите.

 

Настройки на пистолета за прахово боядисване #4: силови линии

Патентованите от WAGNER машини за прахово боядисване имат вградени настройки за управление на силовите линии на статичното поле в зависимост типа и теглото на праховата боя :

 • За леки прахови бои, като например за черни или бели прахови покрития
 • За бои с повече пигменти – например червени или сини прахови покрития
 • За металици

 

 Настройки на пистолет за прахово боядисване #5: фабрични настройки


 


Блокът за управление EPG-SPRINT X може да запамети до 50 програми, като 4 от тях са предварително определени от производителя на база многогодишния опит на фирма WAGNER, а останалите 46 се настройват от оператора чрез натискане на бутона „Допълнителни програми“.

 

4-те основни програми са както следва (могат да бъдат променяне според нуждите на оператора):  

 • За лесни/плоски детайли: голямо количество прахова боя, висок заряд на праховата боя
 • Пребоядисване или нанасяне на 2-ри слой: малко количество прахова боя, слаб заряд на праховата боя
 • За сложни детайли/Фарадеева клетка : средно количество прахова боя, слаб заряд на праховата боя, за да може прахът да проникне в труднодостъпните ъгли и зони
 • Персонализирани настройки на оператора, до които се стига лесно и бързо с двойно натискане на спусъка на пистолета.
 • Програма № 5 до 50: Може да се избере и персонализира с помощта на въртящия се контролер

 

Настройки на пистолет за прахово боядисване #6: флуидизация

Флуидизацията или барбутаж е движение на въздуха около смукателната тръба при картона с прахова боя. Това, заедно с вибро масата, на която е поставен кашона с боя, помага на праха да е „по-рошкав“ и да не става на буци, тоест да се засмуква по-добре.

Регулируем вентил контролира количеството въздух, което се подава. Когато се регулира правилно, ще изглежда, че прахът бавно кипи.

 

Настройки на пистолет за прахово боядисване #7: почистване

С едно натискане на копче, почистването на машината става автоматично и буквално за секунди. Желателно е да продухате със сгъстен въздух смукателя и външната страна на пистолета и сте готови за следващия цвят прахова боя! Всичко става лесно и бързо.

 

Практически съвети

 • Винаги започвайте да боядисване от трудно достъпните места / фарадеевите клетки към по-лесните зони;
 • Проверете дали облакът прах е равномерен/стабилизиран за около 2-3 сек и чак след това насочете пистолета към детайла за боядисване;
 • Поддържате разстояние от около 20см и избягвайте да прекъсвате работа, тоест опитайте се да боядисате детайла на един път;
 • Можете да движите пистолета с контролирано движение напред-назад, като и нагоре-надолу, ако е необходимо;
 • Преди изпичане проверете дали покритието е задоволително и преправете при необходимост, но внимавайте да не нанесете прекалено много прахова боя.

Основни проблеми

 • Заземяване

Важно е да има добро заземяване! Необходимо е детайлът за боядисване да е заземен, за да могат заредените прахови частици да бъдат ефективно привлечени към металния детайл. Колкото по-добро е заземяването, толкова по-ефективно работи електростатичният процес!

 

 • Въздух

Качеството на въздуха е от изключително значение! Използвате само хладен, сух, несъдържащ масло сгъстен въздух. Използвайте изсушител за въздух и филтърна система, която да улавя влагата и маслото във въздуха. Осигурете постоянни, стабилни мин 6 бара компресиран въздух.


 • Много или малко количество прахова боя

„Портокалова кора“ описва неравномерно, вълнообразно покритие, което може да се получи след втвърдяване, ако има прекалено много прахово покритие. 

Ако нанесеният прах е недостатъчно изпечен (при твърде ниска температура на пещта), дори при тънко покритие, може да се получи същия тип „набръчкване“.

При недостатъчно прахово покритие се получава покритие, което наподобява „текстура“ и детайлът може да ръждяса или да се окисли в тези зони с тънко покритие.

 

Професионалната машина за прахово боядисване е от огромно значение за крайния резултат на покритието, тъй като гарантира по-добра ефективност и по-високо качество. 

 

Спрейтех БГ предлага само професионални машини и пистолети за прахово боядисване на Wagner с включено обучение за работа. Свържете се с наш специалист за консултация.


Разгледайте цялата гама от продукти за прахово боядисване на ВАГНЕР : ТУК