Меню
Your Cart

Гаранция и сервиз

Предлаганите от нас машини са с гаранция от 2 години за физически лица и 1 година за юридически лица, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта.

Гаранцията важи при спазване на инструкцията за експлоатация, гаранционните условия, условията за съхранение и транспорт.


Фирмата предлага гаранционен сервиз, както и след гаранционно обслужване и държи на склад широк набор от аксесоари и резервни части.

 
Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

- Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

- Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

- Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

- Продукт, който е повреден вследствие на неспазени указания за сглобяване и монтаж.

- Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

- Повреда възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

- Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили - природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и т.н.

- Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.

- Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

- Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.


Гаранцията отпада в следните случаи:

- изгубена гаранционна карта

- при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз

- при повреди, причинени от неправилно използване

- при нарушаване на физическата цялост на продукта

 
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други.

Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!