Меню
Your Cart

Техника за Бластиране и Прахово Емайлиране

Бластиране - същност и приложение

Защитата на металните изделия от корозия е от решаващо значение за износоустойчивостта им, адхезията с повърхността на детайла и качеството на крайното покритие. Също толкова важна е и предварителната подготовка преди нанасянето на защитното покритие.

Какво е бластиране?

Бластирането или дробеструйното почистване е процес на абразивно обработване на повърхността на детайла за отстраняване на боя, ръжда и замърсявания чрез изхвърляне на високоскоростен поток от малки парчета неръждаема стомана, които приличат на сачми („дробинки“). Ето защо процесът на бластиране се прилага в множество отрасли и е доста използван и ефективен.

Каква е разликата между бластирането и пясъкоструйната обработка?

Макар да е подобен на процеса на пясъкоструене, дробометната обработка се различава както по изпълнение, така и по ефективност.

Пясъкоструйната обработка използва сгъстен въздух за насочване на струя пясък под високо налягане към детайла. Пясъкоструйното почистване може да се извършва с ръчен пистолет. Въпреки че е широко разпространена, основните недостатъци на този тип обработка са образуването на огромно количество прах и по-малка ефективност.

При дробоструйното почистване е необходимо затворено пространство (бластиращата машина/тунел), през което преминава обработвания детайл.

Камерата за бластиране се състои от определен брой станции за бластиране и станции за продухване. На всяка станция в бластираща машина, въртящите се с висока скорост бластиращи струйници със специални дюзи насочват струята с дробинки с голяма сила към повърхността на металния детайл, като по този начин отстраняват всякакви замърсявания. Отработените сачми се рециклират, за да се използват отново.

При технологията на въртящите се струйници, детайлът не се върти, а се въртят само струйниците според вида на замърсяването и желаната степен на бластиране. Допълнително, различаваме различни видове дюзи според „зоната за обработка“, за да се избегне небалансирано разпределение на потока и да се осигури по-стабилен и ефективен краен резултат.

При камерите за бластиране могат да се обработват по-сложни детайли без опасност от откачване и падане от горния конвейер. Бластирането оказва много по-мощно въздействие върху повърхността на обработвания детайл, отколкото пясъкоструйното почистване. Този ефект може да доведе до текстурирани повърхности и оформяне, което не може да се постигне с пясъкоструене. Точно поради тази причина кабините за бластиране са предпочитан метод за обработка преди емайлиране, тъй като емайлът се задържа по-добре върху грапава повърхност и прави крайния продукт по-качествен.

Прахово емайлиране

Емайлирането е възприето от много различни индустрии по света и се използва за широк спектър от продукти, като например бойлери, вани, барбекюта, готварски печки, топлообменни панели/тръби, улични табели и др. Специално емайлирането на бойлери е задължително, ако те ще се употребяват в райони с т.нар. твърди води. В противен случай хлорните йони във водата могат да имат разрушителен ефект върху покритието и съответно то да няма необходимата устойчивост.

Нанасянето на емайлово покритие може да се извърши по различни начини след бластиране, като сухо електростатично прахово емайлиране, мокро емайлово пръскане или потапяне на детайлите в течен емайл. След нанасянето на покритието, нанесеният слой емайл постепенно изсъхва и се изпича при високи температури (над 850°С).

Праховото емайлиране има изключително важна роля при производството на битови уреди, тъй като технологията позволява здравина на покритието и гарантира дългосрочна експлоатация.

По конкретно, праховият емайл е порцеланов емайл, който е сухо смлян и покрит с органичен слой, за да бъде подходящ за електростатично зареждане. Той създава гладка и неутрална повърхност като същевременно предотвратява корозията, което е огромно предимство при производството на съдове за готвене, бойлери, фурни и много други метални домакински уреди.

Допълнително, технологията на емайлиране има много предимства в сравнение с традиционното мокро емайлиране, като например:

  • Подобрено качество на покритието, здравина и устойчивост;
  • Опростяване на процеса на емайлиране;
  • Намаляване на разходите за емайлиране;
  • Необходимост от по-малко работно пространство;
  • По-щадящо за околната среда.

Основата на всяка система за прахов емайл е оборудването за емайлиране на метали. Видът на оборудването за нанасяне, неговата настройка и използваните параметри определят ефективността на нанасяне. Праховото емайлиране може да постигне почти 100% използваемост на материала, въпреки че с неправилни настройки и прекалено често рециклиране праховият емайл е склонен да губи електростатичните си свойства.

Понастоящем съществуват различни технологии за емайлиране и разработени цели технологични линии за професионални резултати. Последните дават възможност за висока ефективност, съкращаване на времето за работа и гарантиране на първокласно качеството.

Цената на оборудването зависи от спецификацията и нивото на желаната автоматизация, обемът на доставка и желаните крайни резултати.

За най-добри резултати се проектират индивидуални решения, за да се намери оптимален баланс между изискванията на съответния бизнес, търсеното качество и минимизиране на производствените разходи.

Фирма Спрейтех БГ може да ви предложи бластиращи камери, кабини за прахово емайлиране, сушилни и пещи. Ние проектираме, доставяме, монтираме и пускаме в експлоатация ръчни или изцяло автоматични линии за бластиране и прахово емайлиране. Свържете се с нашите специалисти, за да научите повече!

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!