Меню
Your Cart

МЕТАЛ ЕАД

Метал ЕАД­­

Шуменската компания Метал въведе в експлоатация високотехнологична автоматизирана линия за прахово боядисване на ААБО-ИДЕАЛ и техниката за прахо­во боядисване на ВАГНЕР, доставени от Спрейтех БГ ООД – официален представител за двете фирми за България. Иновацията е внедрена в изпълнение на договор с Министерството на икономиката в рамките на проект за подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".
В резултат от реализирането на проекта, ще бъде постигнато оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори в предприятието, като се намалят използваните материали, както и потреблението на вода и количеството отпадъци от производствената дейност. В допълнение към повишаване на ресурсната ефективност, проектът цели подобряване на производствения капацитет на компанията и екологичната пригодност на производството. С помощта на автоматизираната линия за прахово боядисване, Метал-Шумен може да повиши обема и качеството на произвежданите палети за автомобилната индустрия. Благодарение на модернизацията компанията има възможност да разшири производствения си асортимент и партньорската си мрежа.

Основни предимства:

✔ Намалено използване на суровини (грунд и боя) и спомагателни материали за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено количество отпадъци в процеса на боядисване за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено потребление на вода в процеса на боядисване;

✔ Разширен производствен капацитет на предприятието;

✔ Положителен ефект за опазване на околната среда;

✔ Повишено качество на продукцията и значително подобрение на ресурсната ефективност на цялото предприятие

Общата стойност на проекта близо 2,000,000 лв.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!