Меню
Your Cart

ПРОЕКТИ


Нашите Последни Проекти­­


ЕЛДОМИНВЕСТ


НОВА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ В ЗАВОД №1 НА ЕЛДОМИНВЕСТ

СПРЕЙТЕХ БГ достави и пусна в експлоатация на лидера в производството на бойлери и електродомакински уреди - ЕЛДОМИНВЕСТ ООД - цялостна автоматична линия за повърхностна обработка на детайли на датската фирма „AABO-IDEAL“ и система за прахово боядисване на изделия на немската фирма „WAGNER“.


Инсталацията на AABO-IDEAL се състои от :

3-степенна предварителна подготовка с инсталация за обрат­на осмоза, гарантиращи безупречна адхезия и устойчивост на нанесеното покритие

Автоматична конвейерна система с регулируема скорост, снабдена с иновативна ротационна система с честотен инвертор за плавното регулиране на скоростта на въртене на окачените детайли, позволяваща едновременно обработване на цилиндрични и плоски детайли и гарантираща равномерна дебелина на покритието

Комбинирана сушилня и пещ

PLC система за управление


Инсталацията на WAGNER се състои от :
Пластмасова кабина за автоматично прахово боядисване WAGNER E-Line - високоефективна система за рециклиране на  боя, която допринася за до 40% икономия на електроенергия и е подходяща за бърза и честа смяна на цветове


Характеристики и предимства на пластмасовата кабината за боядисване WAGNER E-Line


- Подходяща за бърза и честа смяна на ­цветове (до 4х по-ефективна от метална камера с циклон) с автоматизирани фунцкии за почистване при смяна на цвят и автоматично почистване на пода на кабината

Светлинна бариера с междинен (GAP) и височинен контрол, който гарантира боядисване само на детайлите, които са непосредствено пред манипулатора, според техните габарити (височина и широчина)

Повишена ефективност и производителност на нанасянето : >90-95% рециклиране на праховата боята ; манипулатори с до 14 автоматични пистолета (или 12 автоматични + 2 ръчни) – наредени хоризонтално или вертикално


Система за регенериране на праховата боя


- Намаляване на ­консумацията на енергия : с до 40% икономия на разходите за енергия; увеличен капацитет на засмукване с 8% при 40% по-малка мощност

- Подобряване качеството на покритието : до 90% по-малка скорост на въздуха в зоната на нанасяне с CFD оптимизиран въздушен поток в кабината (спрямо конкурентни кабини с централно засмукване), което гарантира макс. ефективност на нанасянето и равномерност на дебелината на покритието


Компактен и модулен дизайн : до 30% по-малко заемана площ, в сравнение с конкурентни фирми, което дава възможност за индивидуално подреждане на платформите за ръчно боядисване

- Увеличена използваемост на праховата боя и възпроизводими резултати на покритието благодарение на праховия център PXE с управление на системата All-in-One за цялостен системен контрол от един централен сензорен екран
МАРЕЛИ СИСТЕМССпрейтех БГ достави, монтира и пусна в експлоатация автоматична линия за повърхностна обработка и прахово боядисване в Марели Системс.


Фирма Марели Системс ЕООД произвежда основно пелетни камини, котли и горелки предлагани в повече от 18 държави в цяла Европа.


В рамките на 4 седмици, фирма Спрейтех БГ – официален представител на линиите за повърхностна обработка на AABO-Ideal и системите за боядисване на WAGNER – достави, монтира и пусна в експлоатация :

  • Автоматичен транспортен път с регулируема скорост до 2,5 м/мин
  • 3-степенна предварителна подготовка със система за обратна осмоза за крайно изплакване на детайлите с дейонизирана вода, гарантираща безупречна адхезия и устойчивост на нанесеното покритие
  • Автоматична система за прахово боядисване последно поколение, състояща се от пластмасова кабина WAGNER E-Line, прахов център, циклон и краен филтър, подходяща за бърза и честа смяна на цветове с възможност за рециклиране на праховата боя до 95% и със светлинна бариера за междинен/височинен/дълбочинен контрол
  • Комбинирана сушилня и пещ за изпичане на прахово боядисаните детайли
  • PLC система за управление


След пусната от Спрейтех БГ линия за мокро боядисване през 2021 г., новата автоматична линия, този път за прахово боядисване, цели да повиши качеството на крайното покритие на детайлите, същевременно увеличавайки производствения капацитет и намалявайки експлоатационните разходи на фирмата.
ЕЛДОМИНВЕСТНОВА АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ В ЗАВОД №2 НА ЕЛДОМИНВЕСТ

СПРЕЙТЕХ БГ достави на лидера в производството на бойлери и електродомакински уреди ЕЛДОМИНВЕСТ ООД - цялостна автоматична линия за повърхностна обработка и прахово боядисване на датската фирма „AABO-IDEAL“ и немската фирма „WAGNER“.

Обхватът на доставка включва : проектиране, изработка, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на системата.Инсталацията се състои от :

3-степенна тунелна предварителна подготовка със струйно обливане и инсталация за обрат­на осмоза

Автоматична конвейерна система със скорост от 1,2 метра в минута и възможност за третиране на 200 детайла на цикъл

Пластмасова камера за автоматично прахово боядисване WAGNER E-Line 17000m3 с циклон и краен филтър, PXE прахов център и светлинна бариера за междинен и височинен контрол

Комбинирана сушилня и пещ за изпичане на прахово боядисаните детайли

- PLC система за управление
KИРКОВО ООД­­„Кирковo” ООД - основен доставчик на хидравлични и пневматични елементи на водещи производители на елeктро- и мотокари, селскостопански машини, сметосъбирачни машини, почистващи машини, кранове и др. за българския и международен пазар – въведе в експлоатация многокомпонентна смесителна и дозираща система 2K COMFORT на WAGNER за електростатично течно боядисване.WAGNER 2K COMFORT е електронно контролирано смесително и дозиращо устройство, подходящо за течни 2K, 3K и 4K материали, което може да работи с до 4 различни компонента.


В комбинация с електростатичната техника за течно боядисване на WAGNER използваемостта на материала рязко се увеличава (до 60-65% повече в сравнение с обикновеното въздушно боядисване), а времето за боядисване на детайлите, както и разходите за почистване и поддържане на бояджийските камери и пречиствателните съоръжения значително намаляват.


Системата гарантира перфектно качество на покритието в резултат на прецизното дозиране и смесване на използваните двукомпонентни материали, оптимизиране на производството, благодарение на значителните икономии на материал и повишаване на производствения капацитет на компанията.


Принцип на работа на 2K COMFORT :
Базовият материал тече непрекъснато, а ходът на клапана за дозиране на втвърдителя се управлява автоматично от дозиращата система AIS (Adaptive Injection System), която оптимизира количеството на впръскване и го адаптира постоянно към сменящите се дебити. Електронната настройка на съотношенията на смесване между компонент А и B може да се регулира от 0,1:1 до 50:1, с допустимо отклонение от заложеното съотношение до +/- 1%.


2K COMFORT позволява работа с :
-    До 25 цвята (компонент А)
-    До 10 втвърдителя (компонент В)
-    До 10 разтворителя (компонент С) – за промиване на системата и за дозиране
-    До 10 бр. компонент D

Инсталираната в „Кирковo” ООД система 2K COMFORT се състои от 11 мембранни помпи за ниско налягане DD10 и 1 мембранна помпа (Cobra buster pump), която генерира високо налягане. Тази система позволява работа с 5 различни основни цвята (компонент А) , 2 различни втвърдителя (компонент В)  и 2 разредителя (компонент С).
Системата може да се използва с до 4 пистолета.
Максимално работно налягане : до 250 бара.
До 100 рецепти за работа.

Основните предимства на системата WAGNER 2K Comfort :
✔ Подходяща за работа с 2К, 3К и 4К материали на основата на разтворители и вода, както и избираемо автоматично почистване с вода и/или разтворители
✔ Бърза и лесна смяна на цвят и автоматично промиване на системата
✔ Висока икономичност : намалено използване на материали (грунд, боя и разредител)
✔ Допринася за стриктното спазване нормите за ЛОС
✔ Малко износващи се части
✔ Интуитивен и лесен за използване контролен панел
✔ Документиране и съхранение на всички разходи за използваните материали

Първоначалните настройки и тестове бяха извършени с материалите на ДИКСИ ООД за антикорозионна защита и индустриални покрития. Благодарим сърдечно на колегите за съдействието по време на пуска на системата и обучението на персонала.МЕТАЛ ЕАД­­Шуменската компания Метал въведе в експлоатация високотехнологична автоматизирана линия за прахово боядисване на ААБО-ИДЕАЛ и техниката за прахо­во боядисване на ВАГНЕР, доставени от Спрейтех БГ ООД – официален представител за двете фирми за България. Иновацията е внедрена в изпълнение на договор с Министерството на икономиката в рамките на проект за подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".


В резултат от реализирането на проекта, ще бъде постигнато оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори в предприятието, като се намалят използваните материали, както и потреблението на вода и количеството отпадъци от производствената дейност. В допълнение към повишаване на ресурсната ефективност, проектът цели подобряване на производствения капацитет на компанията и екологичната пригодност на производството. С помощта на автоматизираната линия за прахово боядисване, Метал-Шумен може да повиши обема и качеството на произвежданите палети за автомобилната индустрия. Благодарение на модернизацията компанията има възможност да разшири производствения си асортимент и партньорската си мрежа.

Основни предимства:

✔ Намалено използване на суровини (грунд и боя) и спомагателни материали за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено количество отпадъци в процеса на боядисване за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено потребление на вода в процеса на боядисване;

✔ Разширен производствен капацитет на предприятието;

✔ Положителен ефект за опазване на околната среда;

✔ Повишено качество на продукцията и значително подобрение на ресурсната ефективност на цялото предприятие

Общата стойност на проекта близо 2,000,000 лв.МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД


Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялостна автоматична линия за електростатично течно боядисване на изделията, произвеждани от МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД.

Обхват на проекта:
- Автоматична конвейерна система CALDAN с регулируема скорост от 0,25 до 1 м/мин
- Кабина за течно боядисване AABO-Ideal
- Оборудване за автоматично електростатично течно боядисване и ръчно комбинирано Air-Coat боядисване на WAGNER
- Изпарителна зона AABO-Ideal
- Пещ за изпичане на боядисаните детайли AABO-Ideal

Постигнати резултати:
- Подобряване на производствения процес и подобряване качеството на боядисване на камините и котлите, което води и до подобрение на качеството на произведените готови продукти;
- Увеличаване на производствения капацитет;
- Намаляване на производствените разходи.


СИЛПАКомбинирана сушилня и пещ AABO-Ideal

В рамките на 2 седмици, монтирахме и въведохме в експлоатация комбинирана сушилня и пещ на газ за прахово боядисаните детайли на фирма СИЛПА ООД.

Оборудването е със следните характеристики
- Дължина: 13.2 метра
- Височина: 3.7 метра
- Ширина: 5.45 метра
- Температура на сушилнята: макс. 130°C
- Температура на пещта: макс. 230°C
- Изолация на стените и тавана: 300мм многослойна минерална вата за минимизиране преноса на топлина от загрятата вътрешна зона към външните панели. 

Освен подобряване времето и качеството на изпичане на прахово боядисаните детайли, новата инсталация драстично ще намали производствените разходи на предприятието.
При комбинираните сушилни/пещи на AABO-Ideal, изходящият въздух от пещта излиза през секцията за сушене. Този комбиниран принцип дава оптимална ефективност на трансфер на енергия и минимизира загубите на топлина от пещта. Пещта е допълнително оборудвана с въздушна завеса на входа и изхода и е с вградена вентилационна система за непрекъснат вътрешен обмен на въздуха.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!