Меню
Your Cart

ПРОЕКТИ


Нашите Последни Проекти­­ЕЛДОМИНВЕСТ
НОВА АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ В ЗАВОД №2 НА ЕЛДОМИНВЕСТ

СПРЕЙТЕХ БГ ООД достави на лидера в производството и търговията с електродомакински и газови уреди ЕЛДОМИНВЕСТ ООД цялостна автоматична линия за повърхностна обработка и прахово боядисване на немската фирма „WAGNER“ и датската фирма „AABO IDEAL“.
Обхвата на доставката включва : проектиране, изработка, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на системата за автоматично прахово боядисване.
Инсталацията на AABO IDEAL се състои от :
- 3-степенна предварителна подготовка (обезмасляване, фосфатиране и промиване с дейонизирана вода) и инсталация за обрат­на осмоза, гарантиращи безупречна адхезия и устойчивост на нанесеното покритие

- Автоматична конвейерна система със скорост от 1,2 м/мин и възможност за третиране на 200 детайла на цикъл, снабдена с иновативна ротационна система с честотен инвертор за плавното регулиране на скоростта на въртене на окачените детайли, позволяваща едновременно обработване на цилиндрични и плоски детайли и гарантираща равномерна дебелина на покритието

- Комбинира сушилня и пещ

- PLC система за управление

Инсталацията на WAGNER се състои от :

- Пластмасова камера за автоматично 3D боядисване E-Line 17000m3 на WAGNER - високоефективна система за рециклиране на боя, която допринася за до 40% икономия на електроенергия и е подходяща за бърза и честа смяна на цветове

Характеристики и предимства на пластмасовата кабината за боядисване WAGNER E-Line
- Подходяща за бърза и честа смяна на ­цветове (до 4х по-ефективна от метална камера с циклон) с автоматизирани фунцкии за почистване при смяна на цвят и автоматично почистване на пода на кабината
- Светлинна бариера с междинен (GAP), височинен и дълбочинен контрол, който гарантира боядисване само на детайлите, които са непосредствено пред манипулатора, според техните габарити (височина и дълбочина/ширина)
- Повишена ефективност и производителност на нанасянето : >90% възстановяване на боята ; манипулатори с до 14 автоматични пистолета (или 12 автоматични + 2 ръчни) – наредени хоризонтално или вертикално

Система за регенериране на праховата боя
- Намаляване на ­консумацията на енергия : с до 40% икономия на разходите за енергия; увеличен капацитет на засмукване с 8% при 40% по-малка мощност
- Подобрява качеството на покритието : до 90% по-малка скорост на въздуха в зоната на нанасяне с CFD оптимизиран въздушен поток в кабината (спрямо конкурентни кабини с централно засмукване), който гарантира макс. ефективност на нанасянето и равномерност на дебелината на покритието- Компактен и модулен дизайн : до 30% по-малко заемана площ от конкурентни фирми и който дава възможност за индивидуално подреждане на платформите за ръчно боядисване
- Увеличена използваемост на праховата боя и възпроизводими резултати на покритието благодарение на последния модел прахов център PXE с управление на системата All-in-One за цялостен системен контрол от един централен сензорен екранKИРКОВО ООД­­„Кирковo” ООД - основен доставчик на хидравлични и пневматични елементи на водещи производители на елeктро- и мотокари, селскостопански машини, сметосъбирачни машини, почистващи машини, кранове и др. за българския и международен пазар – въведе в експлоатация многокомпонентна смесителна и дозираща система 2K COMFORT на WAGNER за електростатично течно боядисване.WAGNER 2K COMFORT е електронно контролирано смесително и дозиращо устройство, подходящо за течни 2K, 3K и 4K материали, което може да работи с до 4 различни компонента.


В комбинация с електростатичната техника за течно боядисване на WAGNER използваемостта на материала рязко се увеличава (до 60-65% повече в сравнение с обикновеното въздушно боядисване), а времето за боядисване на детайлите, както и разходите за почистване и поддържане на бояджийските камери и пречиствателните съоръжения значително намаляват.


Системата гарантира перфектно качество на покритието в резултат на прецизното дозиране и смесване на използваните двукомпонентни материали, оптимизиране на производството, благодарение на значителните икономии на материал и повишаване на производствения капацитет на компанията.


Принцип на работа на 2K COMFORT :
Базовият материал тече непрекъснато, а ходът на клапана за дозиране на втвърдителя се управлява автоматично от дозиращата система AIS (Adaptive Injection System), която оптимизира количеството на впръскване и го адаптира постоянно към сменящите се дебити. Електронната настройка на съотношенията на смесване между компонент А и B може да се регулира от 0,1:1 до 50:1, с допустимо отклонение от заложеното съотношение до +/- 1%.


2K COMFORT позволява работа с :
-    До 25 цвята (компонент А)
-    До 10 втвърдителя (компонент В)
-    До 10 разтворителя (компонент С) – за промиване на системата и за дозиране
-    До 10 бр. компонент D

Инсталираната в „Кирковo” ООД система 2K COMFORT се състои от 11 мембранни помпи за ниско налягане DD10 и 1 мембранна помпа (Cobra buster pump), която генерира високо налягане. Тази система позволява работа с 5 различни основни цвята (компонент А) , 2 различни втвърдителя (компонент В)  и 2 разредителя (компонент С).
Системата може да се използва с до 4 пистолета.
Максимално работно налягане : до 250 бара.
До 100 рецепти за работа.

Основните предимства на системата WAGNER 2K Comfort :
✔ Подходяща за работа с 2К, 3К и 4К материали на основата на разтворители и вода, както и избираемо автоматично почистване с вода и/или разтворители
✔ Бърза и лесна смяна на цвят и автоматично промиване на системата
✔ Висока икономичност : намалено използване на материали (грунд, боя и разредител)
✔ Допринася за стриктното спазване нормите за ЛОС
✔ Малко износващи се части
✔ Интуитивен и лесен за използване контролен панел
✔ Документиране и съхранение на всички разходи за използваните материали

Първоначалните настройки и тестове бяха извършени с материалите на ДИКСИ ООД за антикорозионна защита и индустриални покрития. Благодарим сърдечно на колегите за съдействието по време на пуска на системата и обучението на персонала.МЕТАЛ ЕАД­­
Шуменската компания Метал въведе в експлоатация високотехнологична автоматизирана линия за прахово боядисване на ААБО-ИДЕАЛ и техниката за прахо­во боядисване на ВАГНЕР, доставени от Спрейтех БГ ООД – официален представител за двете фирми за България. Иновацията е внедрена в изпълнение на договор с Министерството на икономиката в рамките на проект за подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".


В резултат от реализирането на проекта, ще бъде постигнато оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори в предприятието, като се намалят използваните материали, както и потреблението на вода и количеството отпадъци от производствената дейност. В допълнение към повишаване на ресурсната ефективност, проектът цели подобряване на производствения капацитет на компанията и екологичната пригодност на производството. С помощта на автоматизираната линия за прахово боядисване, Метал-Шумен може да повиши обема и качеството на произвежданите палети за автомобилната индустрия. Благодарение на модернизацията компанията има възможност да разшири производствения си асортимент и партньорската си мрежа.

Основни предимства:

✔ Намалено използване на суровини (грунд и боя) и спомагателни материали за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено количество отпадъци в процеса на боядисване за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

✔ Намалено потребление на вода в процеса на боядисване;

✔ Разширен производствен капацитет на предприятието;

✔ Положителен ефект за опазване на околната среда;

✔ Повишено качество на продукцията и значително подобрение на ресурсната ефективност на цялото предприятие

Общата стойност на проекта близо 2,000,000 лв.МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООДПроектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялостна автоматична линия за електростатично течно боядисване на изделията, произвеждани от МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД.

Обхват на проекта:
- Автоматична конвейерна система CALDAN с регулируема скорост от 0,25 до 1 м/мин
- Кабина за течно боядисване AABO-Ideal
- Оборудване за автоматично електростатично течно боядисване и ръчно комбинирано Air-Coat боядисване на WAGNER
- Изпарителна зона AABO-Ideal
- Пещ за изпичане на боядисаните детайли AABO-Ideal

Постигнати резултати:
- Подобряване на производствения процес и подобряване качеството на боядисване на камините и котлите, което води и до подобрение на качеството на произведените готови продукти;
- Увеличаване на производствения капацитет;
- Намаляване на производствените разходи.


СИЛПА
Комбинирана сушилня и пещ AABO-Ideal

В рамките на 2 седмици, монтирахме и въведохме в експлоатация комбинирана сушилня и пещ на газ за прахово боядисаните детайли на фирма СИЛПА ООД.

Оборудването е със следните характеристики
- Дължина: 13.2 метра
- Височина: 3.7 метра
- Ширина: 5.45 метра
- Температура на сушилнята: макс. 130°C
- Температура на пещта: макс. 230°C
- Изолация на стените и тавана: 300мм многослойна минерална вата за минимизиране преноса на топлина от загрятата вътрешна зона към външните панели. 

Освен подобряване времето и качеството на изпичане на прахово боядисаните детайли, новата инсталация драстично ще намали производствените разходи на предприятието.
При комбинираните сушилни/пещи на AABO-Ideal, изходящият въздух от пещта излиза през секцията за сушене. Този комбиниран принцип дава оптимална ефективност на трансфер на енергия и минимизира загубите на топлина от пещта. Пещта е допълнително оборудвана с въздушна завеса на входа и изхода и е с вградена вентилационна система за непрекъснат вътрешен обмен на въздуха.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!