Меню
Your Cart

Пещ за почистване на боя

Термична инсталация за сваляне на боя


Инсталация за сваляне на боя – сфери на приложение


Термичните инсталации за сваляне на боя от серията TD служат за почистване на подвески, куки, решетъчни скари и други метални предмети от органични вещества с помощта на термично разграждане и последващо пълно изгаряне на образувалите се газове.
С помощта на термичните инсталации TD могат да бъдат сваляни всички покрития, съдържащи въглеводородни съединения (това не включва хлорирани съединения (РVС) и флуорирани съединения (тефлон).     
                                                                                 
Принцип на работа

Основополагащият производствено-технологичен принцип е в нагряването на металните предмети, които са покрити с органични вещества до температура 270°С - 550°С. При тази температура настъпва разлагане (разграждане) на органичните вещества. Газообразните продукти от този процес се отвеждат в горивната камера на второто стъпало (вторична камера), където при температура от 850°С - 950°С те изгарят напълно. Остатъчните газове се отвеждат в атмосферата, като са спазени всички норми за опазване на околната среда и за допустими емисии ЛОС. Целият процес на почистване на металните изделия се управлява от компютър чрез патентованата система за управление PARIS. Последната позволява оптимална настройка на хода на температурата по време на почистването, което има за резултат значителна икономия на енергия.


Няма добавени продукти в тази категория.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!