Меню
Your Cart

Условия за ползване

Общи условия за използване

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия за използване на електронния магазин.


Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги "Спрейтех БГ" ООД,  ЕИК/БУЛСТАТ: 205691890, седалище и адрес на управление: ул. Свиленица 14, 1463 София, адрес за кореспонденция: бул. Св. Климент Охридски № 8, Технически Университет, блок 7, хале 4, 1756 София, е-mail: office@spraytech.bg, наричано по-долу "Спрейтех БГ" от една страна и от друга страна - получателят (-ите) на услуги (наричан "Потребител -и"), които услуги се предоставят чрез домейн: www.spraytech.bg,  наричан по-долу за краткост "сайт".

Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.spraytech.bg/new е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Спрейтех БГ и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. С приемането на Общите Условия, чрез маркирането на полето "Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Условия за ползване", потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

За въпроси, запитвания и консултации, моля свържете се с нас чрез формуляра за запитвания, по мейл (office@spraytech.bg), на тел: 0886 43 44 81 или в нашия офис (бул. Св. Климент Охридски № 8, Технически Университет, блок 7, хале 4, 1756 София) в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.


ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящите Общи условия Ви уведомяваме, че е Спрейтех БГ е дружество регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Спрейтех БГ за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.

За повече информация, моля прегледайте нашата Политика за защита на личните данни!

 
СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

Спрейтех БГ не носи отговорност за различие на видео клиповете към продуктите в каталога. Възможно е някои от снимките и / или видеата да са примерни / ориентировъчни и да не отговарят напълно на конкретния продукт. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт.


ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ

Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Спрейтех БГ си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Отстъпката за всяка направена онлайн поръчка не важи за продукти, които към момента участват в промоция.

Представените в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси.

Цената за доставката е посочена отделно.


НАЛИЧНОСТ НА СТОКИТЕ

Стоките, отбелязани като налични в сайта е възможно да не са налични във в момента поради забавяне при актуализацията на наличности между електронния магазин и системата за складово стопанство.

Спрейтех БГ не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

Спрейтех БГ  си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 
ПОРЪЧКА

Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на нашия сайт.

Попълване на формата за покупка и натискането на финализиращия бутон "Потвърждаване на поръчката" се счита за предложение за сключване на договор за покупко-продажба, с предмет посочените стоки, направено чрез електронни средства, отправено към Спрейтех БГ ООД. Всяка употреба на термина "поръчка" в рамките на този раздел се отнася до такова предложение.

Направената поръчка се обработва от служители на Спрейтех БГ ООД, които може да се свързват с поръчващия, на посочения от него телефонен номер. При проведения разговор на поръчващия се дава възможност да потвърди поръчката окончателно или да се откаже от нея, включително и да направи изменения по нея. След телефонно потвърждение от страна на поръчващия, Спрейтех БГ ООД преминава към доставянето и прехвърлянето на собствеността на поръчаната стока.

Спрейтех БГ ООД си запазва правото да не приеме предложение от горепосочения вид, направено във връзка с горепосочените покани, при наличие на основателни причини, например при допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

В този случай, Спрейтех БГ може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление и потвърждение от потребителя.


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един следните начини:

- В брой при доставка : При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки,  Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на продукта съгласно потвърдената поръчка

- По банков път : Потребителят заплаща сумата посочена в поръчката по банковата сметка на Спрейтех БГ и след като плащането бъде потвърдено, наш служител изпълнява доставката на поръчаните стоки. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента.

    Спрейтех БГ ООД

    Първа инвестиционна банка АД

    BIC КОД : FINVBGSF

    Разпл. с/ка  IBAN : BG05FINV91501017321583


- На място в нашия офис : Спрейтех БГ ООД, бул. Св. Климент Охридски № 8, Технически Университет, блок 7, хале 4, 1756 София

 
ДОСТАВКА

Стоките, поръчани от електронния магазин се доставят в срок до 5 /пет/ работни дни за територията на Република България. Спрейтех БГ си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Точната цена на доставката може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване.

Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане "по банков път", освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка.

Спрейтех БГ не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера / транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Спрейтех БГ обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Спрейтех БГ на тел: 0886 43 44 81.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Спрейтех БГ не бъде незабавно уведомен на тел: 0886 43 44 81, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при "плащане при доставка/наложен платеж" не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Спрейтех БГ на тел: 0886 43 44 81 за отстраняване на несъответствието.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Спрейтех БГ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 1 (един) месец от уведомяването за такова искане на Спрейтех БГ на тел. 0886 43 44 81.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от  ключения договор в 14-дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като Спрейтех БГ ще възстанови заплатената сума. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти.

За тази цел, Потребителят трябва да ни информира по мейл (office@spraytech.bg) и / или чрез натискане на бутона "Върни" след направата на поръчката.  

Необходимо е също така Потребителят да представи/изпрати оригинал от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната продажна цена ще бъде възстановена на Потребителя.

Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Спрейтех БГ преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид - в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура и гаранционна карта).

ВАЖНО! На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Спрейтех БГ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.


Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Спрейтех БГ възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Спрейтех БГ стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като Спрейтех БГ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

- възстановяване на заплатената сума

- заменяне на стоката с нова

- отбив от цената

В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.


ГАРАНЦИЯ

Предлаганите от нас машини са с гаранция от 2 години за физически лица и 1 година за юридически лица, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта. Гаранцията важи при спазване на инструкцията за експлоатация, гаранционните условия, условията за съхранение и транспорт.


Фирмата предлага гаранционен сервиз, както и след гаранционно обслужване и държи на склад широк набор от аксесоари и резервни части.

 
Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

- Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

- Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

- Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

- Продукт, който е повреден вследствие на неспазени указания за сглобяване и монтаж.

- Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

- Повреда възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

- Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили - природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и подобни.

- Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.

- Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

- Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.


Гаранцията отпада в следните случаи:

- изгубена гаранционна карта

- при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз

- при повреди, причинени от неправилно използване

- при нарушаване на физическата цялост на продукта


Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка.


ДРУГИ

В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Спрейтех БГ има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Спрейтех БГ не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.


Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!