Меню
Your Cart

Условия за връщане

Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от  ключения договор в 14-дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като Спрейтех БГ ще възстанови заплатената сума. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти.

За тази цел, Потребителят трябва да ни информира по мейл (office@spraytech.bg) и / или чрез натискане на бутона "Върни" след направата на поръчката.

Необходимо е също така Потребителят да представи/изпрати оригинал от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната продажна цена ще бъде възстановена на Потребителя.

Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Спрейтех БГ преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид - в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура и гаранционна карта).

ВАЖНО! На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Спрейтех БГ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

 

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Спрейтех БГ възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Спрейтех БГ стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като Спрейтех БГ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

- възстановяване на заплатената сума

- заменяне на стоката с нова

- отбив от цената

В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!