Какво представляват POWER & FREE конвейерните системи ?

Най-общо казано, POWER & FREE конвейерните системи наподобяват железопътни линии, където подвеските могат да се насочват в една или друга посока, могат да спират или да тръгват автоматично, да изчакват в буферни зони, да се движат с различна скорост…

Тоест този тип конвейери са подходящи за много взискателни клиенти, които изискват висока степен на гъвкавост и оптимизиран производствен капацитет или се използват при едрогабаритни и тежки детайли, като в тези случаи P&F конвейерите помагат за оптимизиране на работното пространство.


Принцип на работа на P&F конвейера

Системата се състои от 2 релси:

  • Power : Горна „силова“ транспортна верига, която се движи непрекъснато
  • Free : Долна „свободна“ релса, която се използва за придвижването на количките/подвеските
Механични тласкащи устройства (“pusher dogs”), позиционирани на равни отстояния по движещата се верига, захващат количката, за да я придвижат (ако не съществуват „препятствия“ по пътя) или да я разкачат, за да я спрат.

Иначе казано, при липсата на „препятствия“ (като например стоп-станции, сензори, др. колички или механични ограничители), свободните колички се избутват от тласкащите устройства със същата скорост, с която се движи силовата веригата.

Когато една количка се сблъска с препятствие по пътя, тя се изключва от силовата верига, но силовата верига продължава да се движи.


Предимства на P&F системите

Благодарение на този дизайн, POWER & FREE конвейерите осигуряват много високо ниво на гъвкавост и позволяват :

  • Висока товароносимост (0-6000 кг)
  • Работа с много дълги детайли, обикновено 5-25м дължина
  • Скорост на процеса до 8 метра в минута
  • Оптимизация на работното пространство.     


Допълнително, количките могат да спират и тръгват в различни точки на конвейерната система (посредством пневматично задвижвани ограничители/stop-станции) ; могат да се струпват заедно в буферни зони, след което да се разделят в необходимата последователност по контролиран начин. 

Могат да се правят както остри завои, така и хоризонтални и вертикални завои (тоест промени във височината). 

В една конвейерна система, можем да имаме няколко вериги с променливи скорости - една основна транспортна верига и например други вериги за сушилнята, пещта, зоната за боядисване, които се движат с различни скорости. Така се постига най-оптимална скорост на производствения процес !

Подобно на автомобилите на пътя, "трафикът" на конвейера може да се слива или пренасочва между няколко конвейерни линии и благодарение на монтираните превключватели някои колички се изпращат в една посока, а други - в друга.

Тоест всяка количка може да бъде програмирана да преминава само през предварително определени етапи от цялостния процес на обработване с оптимална скорост.


Всичко това се постига чрез механични връзки между задвижващите устройства и количките, без да е необходима сложна автоматизация и разбира се всичко се контролира от PLC системата/софтуера.