Меню
Your Cart

Конвейери

Конвейерните транспортни системи са все по-широко разпространени в различни области на промишлеността, като основното им приложение е по-лесното и оптимизирано превозване на детайли в цеха на дадено предприятие.

Основните предимства на конвейерните транспортни системи са :

✔ Висока производителност и непрекъсната работа

✔ Сравнително ниска себестойност на транспортирането и необходимост от малък брой обслужващ персонал

✔ Възможност за съвместяване на процеса на транспортиране на детайла с неговото обработване

✔ Висока степен на индивидуализация на конвейерите в зависимост от нуждите на клиента и особеностите на детайла

AABO-IDEAL има повече от 60г. опит в производството на индустриални решения за повърхностна обработка и през годините сме доставили много конвейерни системи.

✔ Единични конвейери

✔„Power & free” конвейери

✔ Ръчни конвейери

Всеки проект е подробно анализиран в съответствие с изискванията на нашите клиенти и винаги осигурява индивидуално високоефективно и екологично решение. Ние доставяме изключително издръжливи системи, с голяма товароносимост и нуждаещи се от минимална поддръжка.

Единичен конвейерПо единичния конвейер, детайлите се транспортират постоянно през линията към следващия етап от довършителните операции, без възможност за промяна на пътя.

- Обикновено за постоянна, но регулируема скорост на конвейера до 10 метра / минута

- Може да работи както в хоризонтална, така и във вертикална посока

- Товароносимост до 100 килограма на линеен метър

Детайлите са окачени на веригата с подходящи приспособления за захващане, като една или повече задвижващи станции движат веригата. Тези станции са конструирани, така че да придават максимум сила и в същото време да има минимално износване. Броят на необходимите задвижващи станции зависи от максималното натоварване на конвейера, както и от цялостното разположение на линията.

За да се намали влиянието на температурните разширения и износването на веригата, системата е оборудвана с пневматичен компенсатор.


„Power & free” конвейер„Power & free” конвейерна система осигурява най-голяма степен на гъвкавост и позволява да се създадат няколко независими секции в една линия.

✔ Може да бъде проектиран за транспортиране на много големи, сложни и / или тежки компоненти

✔ Скорост на конвейера до 8 метра / минута

✔ Траверсите / гредите могат да се движат хоризонтално и вертикално

✔ Всяка траверса може да бъде програмирана, така че да преминава само през предварително определени етапи от цялостния процес на обработване

✔ Висока степен на индивидуализация в зависимост от нуждите на клиента и особеностите на детайла

Ние прилагаме „power & free” конвейерната система в линии, изискващи една или повече от следните функции :

- Висока товароносимост (0 – 6 000кг. или за детайли с дължина от 5 до 25m)

- Много голяма гъвкавост : повече кабини, повече процеси и т.н.

- Товароразтоварна дейност чрез телфер / лебедка


Ръчен конвейер
При този тип конвейери придвижването на детайлите по линията за боядисване става ръчно. В отделни участъци може да се интегрира верига, която да поема и придвижва носещите колички през различните зони и процеси, като това може да бъде тактово или непрекъснато. По този начин системата за ръчно транспортиране се надгражда с полуавтоматични функции.

Системата много често се окомплектова с депа, маневрени коловози, завъртащи устройства, подемници и прочие, чиято цел е улесняване работата на оператора. Това предоставя възможност да се избират различни операции в зависимост от характеристиката на продуктите, както и различно времетраене на работните процеси.

Най-базовата, но същевременно и многофункционална и гъвкава ръчна конвейерна система :

- Ръчно придвижване на детайлите през различните етапи на довършителната дейност; използва се, когато не се изисква автоматичен транспорт на детайлите

- За предприятия с по-малък производствен капацитет, но с високи изисквания за гъвкавост

- Товароносимост до 2 000 килограма

- Висока степен на индивидуализация в зависимост от нуждите на клиента и особеностите на детайла

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!